Предстои ми трансплантация на костен алографт

Основният въпрос, който всеки си задава, когато лекарят му съобщи, че в лечението му ще бъде включен алографт продукт, е какво всъщност означава това и доколко е безопасно.

Какво е алографт продукт?

Алографт продуктите са дарени тъкани от друго лице, които са били получени, обработени, изследвани за безопасност и годност, и предоставени на лекаря ви за лечение от т.нар. тъканна банка.

Какво е тъканна банка?

Тъканните банки са специален вид институции, регистрирани по Закона за лечебните заведения, които НЕ извършват лечение, а се занимават с получаването, обработката и предоставянето на човешки тъкани и клетки за трансплантация.

Това е една изключително високо контролирана дейност, подчинена на стриктно законодателство и на принципите на добра тъканна практика, в която основен приоритет е безопасността и годността на продуктите за трансплантация.

Защо се налага използването на алографт продукти в лечението ми?

Костните алографти се използват за възстановяване на различни по сложност и обем костни дефекти, получени вследствие на травма или заболяване. Прилагайки костен алографт, лекарят ви ще даде възможност на организма ви да го използва като своеобразно скеле, върху което с времето да се възстанови собствената ви костна тъкан. Това може да бъде например в ортопедията и травматологията, при възстановяване на травми или като допълващо лечение при протезиране на големи кости и стави. В последните години използването на костни алографти навлиза интензивно и в денталната медицина и лицево-челюстната хирургия, като е почти неизменна част от подготовката за поставяне на зъбни импланти.

Безопасни ли са алографт продуктите?

В историята на медицината основните предизвикателства, свързани с прилагането на алографт продукти за лечение, са свързани с елиминиране на рисковете от отхвърляне и на рисковете от предаване на трансмисивни инфекции

Спазването на принципите на добра тъканна практика, многобройните изследвания и анализи на тъканите, както и съвременните методи на обработка осигуряват алографт продукти с висока степен на безопасност с практически минимален риск от нежелани реакции.

Всички алографт продукти ли са еднакви?

Освен по степента на безопасност, костните алографти се различават и по своите лечебни свойства. Тук от значение са както механичните им характеристики (да са запазили своята пластичност, да не са трошливи), така и доколко са запазени свойствата им да стимулират и служат за опора на изграждането на нова собствена кост.

Налага се да направим уговорката, че можем да говорим единствено от свое име и от името на нашите партньори в тъканното банкиране - френската тъканна банка OST Developpement.

Костните алографт продукти, които произвеждаме съвместно, са резултат от уникалния за Европа процес OSTEOPURE, който съчетава най-добрите нови технологии, с отлични резултати, доказани в научни изследвания и над 20 000 успешни трансплантации.

За използваните традиционни методи в други тъканни банки не бихме гарантирали безопасност и годност на алографт продуктите с такава категоричност.

Имат ли алтернатива алографт продуктите?

В зависимост от вида на вашето лечение и целите, които то трябва да постигне, лекарят ви може да обсъди с вас и други варианти на костно заместване - например използване на т.нар. автографт (ваша собствена кост, получена с отделна операция и поставена на мястото на дефекта), или на т.нар. ксенографт (обработена костна тъкан от друг биологичен вид, най-често кон или говедо). Тук е важно да обсъдите не само безопасността и възможните усложнения, но и качествата на алографта за т.нар. костно заместване, от което зависи дългосрочния успех на вашето лечение.

Съществуват и изцяло синтетични костозаместители, които обаче не могат да постигнат в достатъчна степен имитиране на биологичните свойства на естествената кост и поради това процесите на възстановяване са забавени и с намалена ефективност.

 

Top