Политика за поверителност на личните данни

По-долу можете да се запознаете с нашата Политика за поверителност на личните данни, описваща подробно каква информация за вас събираме като посетители на сайта или клиенти на услугите ни, как я управляваме и защитаваме, както и при какви уловия можете да изисквате нейното коригиране, актуализиране или заличаване.

За политиката
За нас
Условия за ползване на Сайта
Защита на личните ви данни
Каква информация събираме
Как използваме и споделяме информацията ви
Как се използва Вашата информация
Употреба на "бисквитки" на Сайта
Докога съхраняваме информацията Ви
Сигурност
Прехвърляне между държави
Линкове към и от други сайтове
Достъп, корекции и оттегляне
Как може да подадете възражение или оплакване срещу обработването на лични данни
Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

За политиката

Този уебсайт („Сайтът“) се управлява от „ТЪКАННА БАНКА БИОРЕГЕНЕРАЦИЯ” ЕООД. ТБ Биорегенерация отдава голямо значение на защитата на личните данни и се задължава да съблюдава законовите разпоредби за защита на данните. Целта на настоящата политика е да бъдете информирани какви лични данни бихме събрали за вас, с каква цел, срок и какви са вашите права. В Тъканна банка Биорегенерация поемаме ангажимент за осигуряването на поверителност и защитата на личните Ви данни, в качеството ни на Администратор на личните данни, които ни предоставяте. Можем да променяме тази Политика в определени моменти, така, че молим да се уверите, че сте запознати с актуалната Политика за поверителност. Като използвате сайта ни и предоставяните чрез него услуги, Вие се съгласявате да сте обвързани от тази политика. Всякакви въпроси, свързани с тази Политика могат да бъдат изпращани на office@bioregeneration.bg или на тел. 0882 373 318.

За нас

Ние сме тъканна банка, която осъществява дейности по тъканно банкиране по силата на разрешение от Изпълнителна агенция по трансплантация към Министерство на здравеопазването, сред които: фамилно банкиране на стволови клетки от кръв и тъкан от пъпна връв и млечен зъб; роговично банкиране, както и преработка и предоставяне на алографт продукти за нуждите на офталмолози, ортопеди и лекари по дентална медицина. Адресът ни на упражняване на дейността е: гр. София, ул. Блага вест № 3, сградата на МБАЛ „Надежда“. Когато използваме „ние“ и „нас“ и глаголи в тази форма в текста по-долу, имаме предвид Тъканна банка Биорегенерация.

Условия за ползване на Сайта

Информацията в този Сайт е предназначена да предостави на потребителите обща информация по въпроси, които биха представлявали интерес за тях и в никакъв случай не замества компетентно медицинско становище. Използването на сайта е изцяло решение на потребителите. Информацията на този сайт не следва да се приема като точна, актуална или изчерпателна, дори към момента на публикуването си да е била такава.. Освен това сайтът може да съдържа препратки към външни източници на информация и документи, а те биха могли да бъдат изменени във времето и следва да се тълкуват единствено за конкретния момент.

Организацията ни се разграничава от всякакъв вид отговорност, свързана с грешки, пропуски или непозволена промяна в съдържанието на този Сайт.

Цялото съдържание на Сайта и всички предоставени от него услуги са без гаранции за пълнота, точност или навременност и в този смисъл не бихме могли да отговаряме за никакви договорни или извъндоговорни материални или нематериални вреди, настъпили след използването на Сайта ни. Биорегенерация не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи, настъпили в следствие на решение, взето единствено на базата на информацията, публикувана на този сайт, без допълнителна консултация с компетентно медицинско лице

Защита на личните ви данни

Ние спазваме най-високи нива на поверителност на личните данни. Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага за личните данни, които събираме чрез Сайта, както и при предоставяне на услугите ни.

Каква информация събираме

Възможно е да събираме лични данни за вас, когато използвате Сайта ни или изберете нашите услуги. В повечето случаи самите вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си, а в други случаи ние изискваме личните ви данни, за да спазим законово задължение, за сключване на договор или защитим наш законен или Ваш жизненоважен интерес. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за вас:

Име, ЕГН, данни по лична карта, адрес, дата на раждане, образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, данни за здравословно състояние, генетичен и биологичен материал, телефонен номер за контакт, електронен адрес и др.

Чувствителните лични данни, които събираме, се използват за осигуряването на здравни грижи в сферата на тъканното банкиране, съгласно изискванията на европейското и национално законодателство, регулиращо дейностите по трансплантация на тъкани, органи и клетки.

Как използваме и споделяме информацията ви

По отношение на услугите в Сайта: да отговаряме на ваши запитвания или друга кореспонденция.

По отношение на услугите, предоставяни в самата тъканна банка: в рамките на възникнал договор между нас, изледвания и медицинска диагноза, видео запис с цел вашата защита и предоставяне на по-качествени услуги, както и информация, която сте поискали или за която изрично сте се съгласили. Ние няма да събираме лични данни, от които нямаме нужда за горепосочените цели.

Всички лични данни, които доброволно ни предоставите при използване на онлайн регистрационните ни форми, ще се използват за оценка на дейността ни или предоставяне на конкретната услуга, за която се регистрирате.

ТБ Биорегенерация използва трети страни за подпомагане на определени дейности или при изпълнение на законово задължение, а именно: външни консултации със специалисти, Изпълнителна агенция по трансплантация, Национална агенция по приходите, счетоводни кантори, хостинг и поддръжка на уебсайта и комуникации, пощенски и куриерски услуги, финансови институции. В някои случаи тези трети страни в тази сфера на работа могат да получат вашите данни. ТБ Биорегенерация обаче винаги ще контролира и ще подсигури най-висока сигурност на данните ви.Когато използваме трети лица - доставчици на услуги, ние разкриваме само личната информация, която е необходима за предоставянето на услугата, и имаме договор със съответното трето лице, който изисква от него да пази Вашата информация и да не я използва за свои преки маркетингови цели.

Работим с различни трети лица - доставчици на услуги, за да Ви осигурим качествени и надеждни услуги. Когато проучвате за някоя от тези услуги или закупите такава, съответното трето лице - доставчик на услуги ще използва Вашите данни, за да Ви предостави информация и да изпълни задълженията си, които възникват в тази връзка по договори с тях. В някои случаи те ще действат като администратор на данни на Вашата информация, и затова Ви препоръчваме да се запознаете с тяхната Политика за поверителност. Тези трети лица - доставчици на услуги ще споделят Вашата информация с нас, като ние ще я използваме в съответствие с тази Политика за поверителност.

Предоставяне на Ваши данни на държавни органи се извършва само в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания и непредоставянето на личните данни би могло да доведе до отказ от предоставяне на услугата ни.

Комисията за защита на личните данни упражнява законовия контрол върху процеса по обработването на лични данни и ние осигуряваме пълен достъп до водените от нас регистри за лични данни при законовите условия за това.

Как се използва Вашата информация

Можем да използваме Вашата информация, за да:

  • Ви предоставяме Услугите, които сте заявили и да изпълняваме задълженията си, възникнали от договорните отношения между нас;
  • Предоставяме нова информация, пряко свързана с услуги, които сте заявили,
  • Отговаряме на запитвания и да Ви предоставяме информация, която сте поискали, включително помощ за решаването на въпроси, възникнали във връзка с Ваши запитвания,
  • Търсим вашите мнения или коментари относно предоставяните от нас услуги и продукти;
  • Правим статистически анализи и други анализи за подобряване на услугите ни,
  • Осигурим запазване на Ваши интереси във връзка с ползването на сайта или услугите ни,
  • Ви информираме за промени в общите условия, политиката за поверителност или услугите ни.

В случаите, в които сте предоставили информация, за да получавате информационни материали и специални предложения за Услуги от нас и каквито и да е други маркетингови цели, можете да се отпишете във всеки момент като натиснете „отпиши ме“ най-долу във всеки мейл, получен от нас, като изпратите нарочно e-mail съобщение до office@bioregeneration.bg или на телефон 0882 373 318.

Употреба на "бисквитки" на Сайта

Като много други уеб-сайтове, уеб-сайтът на Тъканна банка Биорегенерация използва бисквитки. „Бисквитките“ са малки обособени пакети информация, изпращана от дадена организация към Вашия компютър, за да Ви разпознае при Ваше посещение. Те събират статистически данни за действията Ви в браузъра. Това ни позволява да проследим модели на потребителския трафик, както и да разработваме статистически анализи за използването на услугите, като времето, прекарвано на уеб-сайта и страниците, които се посещават най-често. Бисквитките не Ви идентифицират като личност, а обобщените статистически данни не включват лична информация. Бисквитките ни помагат да подобрим уеб-сайта и да предоставяме по-добра персонализирана услуга.

Съгласявайки се да използвате този сайт и услугите му, Вие изразявате съгласие за използването на „бисквитки“, включително бисквитките на Google Analytics или други аналогични платформи за автоматичен анализ на посещенията.

Ако предпочитате да не получавате „бисквитки“ докато разглеждате Уебсайта или чрез HTML форматирани имейли, бихте могли да ги откажете. За целта можете да настроите интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка или да откажете бисквитки, когато Ви сигнализира за наличието им. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню "Опции" или "Предпочитания" на вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, както и за по-подробна информация, можете да използвате бутона "Помощ" от менютата на Вашия браузър.

Докога съхраняваме информацията Ви

Пазим Вашите лични данни само доколкото и докато това е необходимо за съответната дейност, за която са предоставени, или колкото е предвидено в договор между нас, при спазване на изискванията и сроковете за това, предвидени в Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и подзаконовите нормативни актове към него, Закона за счетоводството, данъчните закони и другите приложими действащи нормативни актове в Република България.

Данните, които сте предоставили за използване за маркетингови цели, се пазят докато ни уведомите, че не желаете повече да получавате съответната информация от нас.

След постигане на целите на обработката на Вашите лични данни, ние ги унищожаваме.

Сигурност

Тъканна банка Биорегенерация взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

Прехвърляне между държави

Всички лични данни, които обработваме се обработват в България, но за целите на хостинга и поддръжката, тази информация може да се намира и на сървъри и сайтове на обработващи данни лица, с които имаме договор, включително извън България, в рамките на ЕС. Трети лица нямат достъп до Вашите лични данни, освен когато закон изисква това.

Трансферът, съхранението и обработката на лични данни, събрани чрез Сайта е обезпечен със съвременни технически средства.ТБ Биорегенерация няма да прехвърля данните ви извън рамките на ЕИП.

Линкове към и от други сайтове

Нашият уеб-сайт може да съдържа линкове към други уеб-сайтове, управлявани от други организации. Тази политика за поверителност се прилага само за нашия сайт, така, че Ви насърчаваме да прочетете изявленията за поверителност на другите уеб-сайтове, които посещавате. Ние не отговаряме за политиката за сигурност на други уеб-сайтове, дори ако използвате линкове от нашия сайт, за да достигнете до тях.

Наред с това, ако сте попаднали на нашия уеб-сайт чрез сайта на трето лице, ние не можем да носим отговорност за политиката за поверителност и практиките на собствениците и администраторите на сайта на това трето лице и Ви препоръчваме да проверите неговата Политика за поверителност.

Достъп, корекции и оттегляне

Вие имате избор дали да получавате информация от нас или не.

Ние можем да се свързваме с Вас свободно, когато и доколкото това е необходимо за изпълнението на Услугите, които сте заявили, на задълженията по договор между нас, за предоставяне на нова информация, пряко свързана с услуги, които сте заявили, в отговор на Ваше запитване, за целите на запазване на Ваши интереси във връзка с ползването на сайта или Услугите ни, или въз основа на законово изискване.

Ние няма да се свързваме с Вас за маркетингови цели по e-mail, телефон, чрез текстови съобщения, или по пощата, освен ако не сте ни дали предварителното си изрично съгласие, или комуникацията е пряко свързана с Вас и отговаря на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

В случаите, в които сте предоставили информация, за да получавате информационни материали и специални предложения за Услуги от нас или за каквито и да е други маркетингови цели, можете да се отпишете във всеки момент като натиснете „отпиши ме“ най-долу във всеки мейл, получен от нас, както и като изпратите нарочно e-mail съобщение до office@bioregeneration.bg или на телефон 0882 373 318.

По всяко време можете да поискате отТБ Биорегенерация да ви предостави информация за личните данни, които са събрани и съхранявани за вас. Можете също така да изискате ТБ Биорегенерация да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни.

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо ТБ Биорегенерация.

Желаното от Вас действие по предоставянето на достъп, коригиране, заличаване или блокиране на лични данни се извършва единствено по отношение на Вашите лични данни. Извършването му е безплатно. За да поискате достъп, коригиране, заличаване или блокиране на Вашите лични данни, които обработваме, е необходимо да изпратите до нас писмено заявление, което съдържа:

1. име, както и достатъчно данни за идентифициране на съответното физическо лице;

2. описание на искането;

3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;

4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

5. нотариално заверено пълномощно, когато се подава от упълномощено лице.

Заявлението може да бъде подписано и с електронен подпис.

Заявлението се изпраща на email: office@bioregeneration.bg.

Вие ще бъдете уведомени за решението за извършване на поисканото действие или отказа за това съгласно изискванията на закона. Уведомлението за това ще Ви бъде изпратено по пощата с обратна разписка или може да се получи лично срещу подпис.

Как може да подадете възражение или оплакване срещу обработването на лични данни

В предвидените от закона случаи, Вие имате право да:

  • възразите пред нас срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
  • да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг;
  • да бъдете уведомени преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от Ваше име за целите по предходната точка на този член, като Ви бъде предоставена възможност да възразите срещу такова разкриване или използване.

Ако желаете да направите каквото и да оплакване за начина, по който се обработват Вашите данни, можете да се свържете с нас на office@bioregeneration.bg или на телефон 0882 373 318. Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или не смятате, че обработваме данните Ви по законосъобразен начин, можете да се обърнете към компетентния орган за защитата на личните данни - Комисия за защита на личните данни.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

Моля да имате предвид, че част от правата ви като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели ТБ Биорегенерация я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

 

Top