БИОКОРД

Стволови клетки от ТЪКАН от пъпна връв

Вземане и съхранение на мезенхимни стволови клетки (стволови клетки от тъкан от пъпна връв)

В стойността на услугата Биокорд са включени: административно обслужване, такса за достъп до болничното заведение, манипулацията по вземането на  тъкан от пъпна връв по време на раждане, от която след това се прави извличане на мезенхимни стволови клетки, транспортиране, лабораторни анализи, подготовка, запазване за период от 20 години, както и съответните разходи по предоставяне на пробата стволови клетки за провеждане на лечение в рамките на ЕС. В цената е начислен 20 % ДДС.

Специални условия:
  • втори или следващ договор с Биорегенерация (-10%)
  • многоплодна бременност (-50% за втория близнак)
  • раждане в МБАЛ "Надежда" (-500 лв.)

Не се изисква авансово плащане!

Плащанията по всички договори се приемат в банковата сметка на ТБ Биорегенерация.

Титуляр: ТБ Биорегенерация

Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG58 UNCR 7000 1520 0283 11
BIC: UNCRBGSF

РАЗПЛАЩАТЕЛНИ ПЛАНОВЕ

T1: 3600 лв. | до 2 месеца след раждането: 1800 лв. до 10 раб. дни след раждането + 1800 лв. до 2 мес. след раждането

T2: 3800 лв. | разсрочване за 1 година: 1700 лв. до 10 раб. дни след раждането + 3 равни вноски х 700 лв. (до 6, 9 и 12 м.)

T3: 4000 лв. | разсрочване за 2 години: 1550 лв. до 10 раб. дни след раждането + 7 равни вноски х 350 лв. (до 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 м.)

Цената е за 20 години период на съхранение.
Top