БИОКОРД

Ключови предимства на услугата:

 

 • Биорегенерация не е търговски представител или посредник.  Ние носим пряка отговорност за стриктното спазване на всички основни стъпки от процедурата, които са ключови  за годността и качеството на съхранените стволови клетки, в случай че възникне необходимост от провеждане на лечение в бъдеще.  
 • Вземането на тъкан от пъпна връв при раждането се извършва от посветени специалисти, за да се осигури правилно и безопасно вземане на достатъчен сегмент от биологичния материал.
 • Обработката и съхранението на стволовите клетки се осъществяват в България, в ултрамодерни собствени лаборатории с непрекъснат режим на работа, с технологии и методи на най-високо световно ниво.
 • Взетият при раждането биологичен материал се транспортира при контролирани условия до нашите собствени лаборатории в София. Услугата се извършва от наш екип, а не от външни куриерски компании.
 • Гарантираме, че стволовите клетки се обработват и замразяват веднага след постъпването им в лабораторията ни.
 • Максималният безопасен срок за извличането и замразяването на стволовите клетки от пъпна връв е 24 часа след раждането. Спазването на този период дава сигурност, че те ще бъдат годни за използване при възникнало бъдещо лечение.
 • Биорегенерация използва собствена валидирана методика за съхранение на експлант от тъкан пъпна връв, съобразена с европейските изисквания за минимално манипулиране на клетките, което осигурява успеваемост  над 95%.
 • Провеждаме контролни анализи, които целят да докажат, че пробите тъкан от пъпна връв са годни за бъдеща употреба. Изследват се виталността и клоногенният потенциал на мезенхимни стволови клетки.
 • Подробни изследвания за безопасност (серологични, микробиологични, NAT-PCR анализи).
 • Съхранението се осъществява в криогенно оборудване от висок клас, като се извършват постоянен 24-часов контрол на достъпа и наблюдение на температурите и нивата на течен азот.
 • Всички етапи от процедурата се изпълняват в рамките на система за управление на качеството, сертифицирана по международния стандарт ISO 9001:2015.
 • Биорегенерация не изисква предплащане на услугата преди раждането. Предлагаме план за разсрочено плащане с удобни условия.

Цената на услугата БИОКОРД за съхраняване на стволови клетки от ТЪКАН от пъпна връв е 3600 лв. за 20 години.Вижте повече за различните възможностите за финансови програми тук.

Свържете се с нас, за да заявите договор тук.

Top