БИОСЕЛ ПЛЮС

Стволови клетки от КРЪВ от пъпна връв + стволови клетки от ТЪКАН от пъпна връв

Вземане и съхранение на хемопоетични стволови клетки (стволови клетки от кръв от пъпна връв) + мезенхимни стволови клетки (стволови клетки от тъкан от пъпна връв)

В стойността на комплексната услуга Биосел Плюс са включени: административно обслужване, такса за достъп до болничното заведение, манипулацията по вземането на кръв и тъкан от пъпна връв по време на раждане, от които след това се прави извличане на хемопоетични и мезенхимни стволови клетки, транспортиране, лабораторни анализи, подготовка, запазване за период от 20 години, както и съответните разходи по предоставяне на пробата стволови клетки за провеждане на лечение в рамките на ЕС. В цената е начислен 20 % ДДС.

Преференциални условия:
  • втори или следващ договор с Биорегенерация (-10%)
  • многоплодна бременност (-50% за втория близнак)
  • раждане в МБАЛ "Надежда" (-500 лв.)

Не се изисква авансово плащане!

РАЗПЛАЩАТЕЛНИ ПЛАНОВЕ

М1: 5800 лв. | до 2 месеца след раждането: 2900 лв. до 10 раб. дни след раждането + 2900 лв. до 2 мес. след раждането

М2: 6100 лв. | разсрочване за 1 година : 2800 лв. до 10 раб. дни след раждането + 3 равни вноски х 1100 лв. (до 6, 9 и 12 м.) 

М3: 6400 лв. | разсрочване за 2 години: 2550 лв. до 10 раб. дни след раждането + 7 равни вноски х 550 лв. (до 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 м.)

Цената е за 20 години период на съхранение.
Top