„Биорегенерация“ е единствената българска тъканна банка с членство в EATCB

В края на ноември 2023 г. се проведе 31-ия Конгрес на Европейската асоциация за тъканно и клетъчно банкиране и с гордост съобщаваме, че тъканна банка „Биорегенерация“ беше единственият участник в събитието от България. Освен това нашата банка е единственият сертифициран член на Асоциацията от българска страна, поради широкия обхват от дейностBioregeneraciq_EATCB_ sertifikat.jpgи, който извършваме. Срещата в Загреб, Хърватия, беше възможност да обменим опит и знания с колеги от други европейски държави и да направим съпоставка на методите и стандартите ни на работа. Огромно е задоволството ни, че „Биорегенерация“ е сред „отличниците“ в областта на стволовоклетъчното банкиране, като регистрираме най-високи обеми кръв, събрани по време на раждане, за изолиране на стволови клетки. С това постижение, както и с всички други разработки и продукти на нашата банка, ние заслужено се нареждаме до най-добрите европейски тъканни банки.

В продължение на десетилетия Конгресът на Европейската асоциация за тъканно и клетъчно банкиране (EATCB) обединява експерти, интересуващи се от областта на тъканното банкиране, като им предоставя възможност за обучение, обмен на знания и представяне на най-новите изследвания, проучвания и постижения в сферата. В последните години EATCB разшири фокуса си, за да включи банките, съхраняващи стволови клетки и лекарствени продукти за модерна терапия, както и всички видове вещества от човешки произход (алографт продукти и амниотични мембрани).

Bioregeneration_EATCB_2023_1.jpg Коя е Европейската асоциация за банкиране на   тъкани и клетки (EATCB)?

EATCB е научна асоциация с нестопанска цел, насочена към подкрепа и популяризиране на науката, изследванията и преподаването в областта на банкирането на тъкани и клетки и в свързаните с тях науки в международен план и особено в Европа.

EATCB има около 180 членове от 30 страни по света и се администрира от централен офис в  Хановер, Германия.

Задачите на EATCB в областта на банкирането на тъкани и клетки са свързани с донорство, организация/координиране на доставяне, обработка, съхранение, контрол на качеството и  осигуряване на качествотоBioregeneration_EATCB_2023_2.jpg, а именно:

  • Насърчаване и подкрепа за осъществяване на различни изследвания в областта;
  • организиране на конференции, симпозиуми и срещи;
  • организиране и популяризиране на курсове и семинари;
  • насърчаване на научни и технически познания относно доставяне, обработка, съхранение, трансплантация на тъкани и клетки за клинични и изследователски цели;
  • подпомагане на компетентните органи и други регулаторни органи чрез прилагането на нови или преработени закони, насоки и директиви на национално, европейско и/или световно ниво;
  • установяване, актуализиране и издаване на признати медицински насоки и стандарти в областта.
Top