БИОСЕЛ

Ключови предимства на услугата:

 

 • Биорегенерация не е търговски представител или посредник.  Ние носим пряка отговорност за стриктното спазване на всички основни стъпки от процедурата, които са ключови  за годността и качеството на съхранените стволови клетки, в случай че възникне необходимост от провеждане на лечение в бъдеще.  
 • Вземането на кръв от пъпна връв при раждането се извършва от посветени специалисти, за да се осигури правилно и безопасно вземане на  пробата, така че тя да бъде с възможно най-добри характеристики (максимален възможен обем, по-нисък риск от образуване на съсиреци - изключително важно при близнаци и преждевременно раждане).
 • Обработката и съхранението на стволовите клетки се осъществяват в България, в ултрамодерни собствени лаборатории с непрекъснат режим на работа, с технологии и методи на най-високо световно ниво.
 • Взетият при раждането биологичен материал се транспортира при контролирани условия до нашите собствени лаборатории в София. Услугата се извършва от наш екип, а не от външни куриерски компании.
 • Гарантираме, че стволовите клетки се обработват и замразяват веднага след постъпването им в лабораторията ни.
 • Максималният безопасен срок за извличането и замразяването на стволовите клетки от пъпна връв е 24 часа след раждането. Спазването на този период дава сигурност, че те ще бъдат годни за използване при възникнало бъдещо лечение.
 • Използването на най-точната модерна технология за обработка на кръв от пъпна връв AXP AutoXpress Platform позволява от биологичния материал да се извлекат  до 20% повече хемопоетични стволови клетки.
 • В нашите лаборатории се извършват задълбочени анализи на главните клинично значими характеристики на стволовите клетки от кръв от пъпна връв с оглед бъдещо лечение - концентрация и общ брой ядрени клетки (TNC), концентрация и общ брой мононуклеарни клетки (MNC), процентно съдържание и общ брой хемопоетични стволови клетки (CD34+).
 • Подробни изследвания за безопасност (серологични, микробиологични, NAT-PCR анализи).
 • Съхранението се осъществява в криогенно оборудване от висок клас, като се извършват постоянен 24-часов контрол на достъпа и наблюдение на температурите и нивата на течен азот.
 • Всички етапи от процедурата се изпълняват в рамките на система за управление на качеството, сертифицирана по международния стандарт ISO 9001:2015.
 • Биорегенерация не изисква предплащане на услугата преди раждането. Предлагаме план за разсрочено плащане с удобни условия.

Плащанията по всички договори се приемат по банков път в сметката на ТБ Биорегенерация.

Титуляр: ТБ Биорегенерация

Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG58 UNCR 7000 1520 0283 11
BIC: UNCRBGSF

Цената на услугата БИОСЕЛ за съхраняване на стволови клетки от КРЪВ от пъпна връв е 5000 лв. за 20 години.Вижте повече за различните възможностите за финансови програми тук.

Свържете се с нас, за да заявите договор тук.

Top