ZERO BONE LOSS CONCEPTS by prof. Tomas Linkevicius ЦЕЛОДНЕВЕН ТЕОРЕТИЧЕН КУРС

Masterclass_cover.png

ИНФОРМАЦИЯ:

ZERO BONE LOSS CONCEPTS by prof. Tomas Linkevicius

ЦЕЛОДНЕВЕН ТЕОРЕТИЧЕН КУРС

 

КОГА: 30.10.2021 г.

КЪДЕ: гр. София, Music Jam Club, ул. Пиротска №5

Бе установено, че дебелината на мукозата е фактор, влияещ върху стабилността на кресталната кост. Дори надстройките с platform switching не намаляват загубата на кост, ако меките тъкани при поставяне на импланта са били тънки.

Изказани бяха предположения, че меките тъкани могат да бъдат удебелени при поставяне на импланта и това да намали костната резорбция. Ако височината на костта е недостатъчна, е препоръчително да се направи аугментация с различни материали - автогенна присадка, ксенографт или алографт от дерма. В допълнение към това е важно да запазим нивото на костта след протезиране. Скорошно проучване доказа, че колкото по-дълбоко е позиционирана границата имплант-надстройка. толкова по-голямо количество цимент остава неотстранено в сулкуса. Разяснява се връзката между позицията на непочистения цимент в периимплантния сулкус, парадонталния статус на пациента и тежестта на периимплантита. За да не се допуска наличие на неотстранен цимент, готовата надимплантна корона с оклузален отвор за достъп бива циментирана върху титаниева база в зъботехническата лаборатория, след което цялата конструкция бива прикрепена към импланта посредством винт. Цирконият се смята за най- подходящият материал за периимплантните меки тъкани. Очевидно е обаче, че има нужда да бъде обработен по специален начин и да бъде полиран.

 
Цели на обучението:

1.    Какво е влиянието на дебелината на меките тъкани вертикално върху стабилността на кресталната кост и как да оценим състоянието им.
2.    Как да аугментирате меките тъкани с мекотъканни присадки.
3.    Субкрестално имплантиране.
4.    Защо полираният цирконий е най-подходящият материал за меките тъкани
5.    Защо височината на титаниевата основа е от значение за стабилността на кресталната кост.
6.    Как да не допускаме развитието на периимплантит заради остатъци от цимент в сулкуса.

 

ПРОГРАМА:

 
9:00 ч. -13:00 ч. - Постигане на стабилна крестална кост. Хирургична кост.

Влияние на вертикалните меки тъкани върху стабилността на кресталната кост. Надстройките с platform switch дизайн запазват ли костта? Влияние на дълбочината на поставяне на импланта върху стабилността на кресталната кост. Какво е влиянието на стабилността на връзката имплант- надстройка? Костна реминерализация и процес на кортикализация при дебел биотип. Каква е ролята на костта в концепцията на нулева загуба на кост ("zero bone loss concept)"?

Четири нови метода за увеличаване дебелината на вертикалните меки тъкани
а]    субкрестално имплантиране
б]    заравняване на алвеоларната кост
в)    техника на подпорния прът за палатка (“tent pole" technique)
г)    задебеляване на вертикалните меки тъкани

13:00 ч. -14:00 ч. - Обяд

14:00 ч. -17:00 ч. -  Поддържане стабилността на кресталната кост. Протетична част.

Как да не допускаме наличие на цимент в сулкуса след циментиране. Надвенечни граници и индивидуални надстройки. Употреба на кофердам за превенция на остатъци от цимент в сулкуса. Връзка между цимент и периимплантит. Завинтващи се възстановявания. Употреба на Ti-база за изработка на конструкции.

Материали за подвенечни протетични конструкции. Цирконий, титан, керамики - кое е най-доброто решение? Употреба на ултраполиран цирконий за надимплантни възстановявания. Композиция на меките тъкани около импланта. Материали за надвенечни конструкции. Керамики, е.тах. монолитен цирконий - къде какво да използвам и защо?

 
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

РАННА РЕГИСТРАЦИЯ: 

до 15.10.2021

440 ЛВ.

 

КЪСНА РЕГИСТРАЦИЯ:

16.10. - 29.10.2021 Г.
580 ЛВ.


*ЦЕНА ЗА СТУДЕНТИ

90 ЛВ.

*Цената е валидна само за студенти по дентална медицина, които отговарят на критериите на чл. 91 от Закона за висшето образование, а именно субсидирани с трансфери от държавния бюджет /държавна поръчка/. Условията влизат в сила от 24.06.2021 г. Изисква се представяне на студентска книжка.


**ПАКЕТ MASTER'S ONLY

640 ЛВ.

**Включващ 1 имплант AnyRidge, предоставяне на място на MegalSQ метър при приложението му и 4 седмици след това.


***ПАКЕТ USER'S ZONE
***При закупуване на 8 импланта, участието е безплатно.

 

Цените включват ДДС. Таксите се превеждат по сметка:

IBAN: BG68 BUIN 95611000 6134 55

BIC: BUINBGSF

Банка: Алианц Банк

Получател: Мегаджен Имплант ООД

 

За регистрация и записване:

Телефон: 0877 000 587

Таня Запрянова

tanya.zapryanova@megagen.bg

Top