Съхранение на стволови клетки

Съхранение на стволови клетки – какво се има предвид?

Съхранение на стволови клетки е все по-популярна практика през последните няколко години. Тя се състои в извличането на стволови клетки от кръвта от пъпната връв на новородено, последващото им транспортиране и замразяване в специализирана тъканна банка. Целта на практиката за съхраняване на стволови клетки е те да са на разположение при тежко заболяване или здравословен проблем на детето или близък член от семейството. Стволовите клетки се съхраняват за предварително определен период, като през това време, в случай на необходимост, може да се размразят и използват за лечение.

 

Защо се прави съхранение на стволови клетки?

 

Съхранение на стволови клетки 1
Съхранение на стволови клетки - научете повече!

Практиката за съхранение на стволови клетки е свързана с тяхната роля и значение при лечението на тежки заболявания и възстановяването от различни травми и увреждания. Съхраняването на стволови клетки позволява използването им в случаи на необходимост при трансплантация, например. В допълнение, когато става въпрос за съхраняване на стволови клетки, извлечени веднага след раждането, трябва да знаете, че това са млади и незрели клетки. Те имат по-голям лечебен потенциал и максимално висока вероятност за съвместимост с близък член на семейството. Съхраняване на стволови клетки от възрастен организъм не би било толкова ефективно за целите на лечението, тъй като тези стволови клетки ще са в по-малко количество, с по-ограничен лечебен потенциал и по-трудно съвместими.

 

Ако сте заявили услуга за съхраняване на стволови клетки, това може да помогне на вас и вашето семейство в редица трудни ситуации. Стволови клетки се използват при лечението на заболявания като левкемия и лимфом, като помагат на организма да се справи с тежките химиотерапии и увеличават шансовете на човек за оцеляване. При качествено съхранение на стволови клетки те биха могли да послужат и за по-бързото и ефективно възстановяване при инсулт, различни травми и увреждания.

 

Съхраняване на стволови клетки – къде се осъществява?

Съхраняване на стволови клетки се осъществява в специално предназначени за целта тъканни банки. Те се разделят на публични и частни тъканни банки. В следващите абзаци ще ви изясним разликите между двата типа тъканни банки и какво означават тези разлики по отношение на процеса по съхранение на стволови клетки.

Съхранение на стволови клетки 2
Съхранение на стволови клетки - свържете се с нас!

Голямото преимущество на частните тъканни банки е, че при съхраняване на стволови клетки в тях съответните стволови клетки си остават достъпни само и единствено за членовете на вашето семейство. Те се пазят за вас, в случай че е налице някакъв здравословен проблем или състояние, налагащи използването им. Разбира се, за съхранение на стволови клетки в частна тъканна банка трябва да заплатите определена такса, но в замяна ще получите спокойствие и сигурност за вас и цялото ви семейство.

При съхраняване на стволови клетки в публичните тъканни банки нещата са съвсем различни. Тези клетки могат да се използват за всеки нуждаещ се и дарителят им няма никакво предимство и при необходимост трябва просто да си чака реда.

 

Съхраняване на стволови клетки – безопасна ли е процедурата по извличането им?

При желание за съхраняване на стволови клетки най-добрият вариант е извличането им да се извърши при раждането на вашето дете. Както отбелязахме в самото начало, това е процедура по извличане на стволови клетки от кръвта и тъканта от пъпната връв на бебето. Процедура, която е утвърдена в световен мащаб и е напълно безопасна както за новороденото, така и за майката. След извличането екипът на тъканна банка Биорегенерация ще се заеме с дейностите по транспортиране и съхранение на стволови клетки при оптимални условия.

 

Съхраняване на стволови клетки от повече от едно дете – заслужава ли си?

Да, практиката за съхраняване на стволови клетки от повече от едно дете несъмнено си заслужава. Причината за това е, че когато стволови клетки се трансплантират на самия човек, от когото са взети, няма никакъв риск от отхвърляне. Докато при трансплантация на стволови клетки от близък роднина (родител, брат, сестра), все пак има риск, макар и малък. Специалистите в областта препоръчват съхраняването на стволови клетки от всяко дете, за да може да сте сигурни, че в случай на необходимост и двете ви деца ще разполагат с необходимия биологичен материал за оптимални резултати в лечението на даденото състояние или заболяване.

 

Фактори за повишаването на популярността на практиката по съхранение на стволови клетки

Съхранение на стволови клетки 3
Съхранение на стволови клетки - доверете се на професионалисти!

Най-важният фактор, играещ роля за повишаването на популярността на практиката по съхранение на стволови клетки, е по-високата информираност на хората. Благодарение на разнообразни източници те вече знаят колко е важно да се заяви съхраняване на стволови клетки при раждането на бебето и от каква полза би могло да е това съхраняване на стволови клетки за детето и семейството му. В допълнение, непрекъснато се провеждат различни изследвания, показващи все по-широк спектър от заболявания и състояния, при които е възможно да се помогне посредством популяризиране на практиката за съхраняване на стволови клетки.  

 

Как да заявите съхранение на стволови клетки?  

При желание за съхранение на стволови клетки след раждането на вашия наследник, без колебание се свържете с екипа на тъканна банка Биорегенерация. Ние разполагаме с висококвалифициран и посветен в извършването на процедурата по съхраняване на стволови клетки екип. Дейностите по извличане, транспортиране и съхранение на стволови клетки се извършват при спазване на най-високите стандарти в сферата, за да се гарантират оптимални резултати. Не се притеснявайте да зададете на нашите консултанти всички въпроси, които ви интересуват или притесняват, за да бъдете напълно спокойни по отношение на процедурата по извличане, транспортиране и съхранение на стволови клетки.

Съхранение на стволови клетки – какво се има предвид?

Защо се прави съхранение на стволови клетки?

Съхраняване на стволови клетки – къде се осъществява?

Съхраняване на стволови клетки – безопасна ли е процедурата по извличането им?

Съхраняване на стволови клетки от повече от едно дете – заслужава ли си?

Фактори за повишаването на популярността на практиката по съхранение на стволови клетки

Как да заявите съхранение на стволови клетки?

Top